Kontrast : Kontrast normalny Kontrast biało czarny Kontrast czarno żółty Kontrast żółto czarny    Czcionka: Czcionika rozmiar zwykły Czcionika rozmiar większy Czcionika rozmiar największy

Przetargi


Informacja
Wszystkie ogłoszenia na bieżąco są wywieszone na tablicy ogłoszeń
( I piętro )
w siedzibie Dyrekcji MZBM Tychy przy ulicy Filaretów 31.Informacje o przetargach organizowanych przez MZBM Tychy

Ogłoszenia wspólnot

I N F O R M A C J A
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 33/III nieruchomości przy al. Niepodległości 5-13,
ul. Edisona 21-23 w Tychach informuje o możliwości odpłatnego umieszczania reklamy
na elewacji budynku od strony al. Niepodległości 13. Osoby lub Instytucje ubiegające się
o wydanie zgody na montaż reklamy na przedmiotowym budynku, winny spełnić warunki zawarte w Zarządzeniu nr 0050/145/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 czerwca 2013 r. Wnioski prosimy składać w formie pisemnej do Rejonu Obsługi Mieszkańców nr III
w Tychach przy ul. Cyganerii 43.

Tychy, dnia 10.08.2017 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 52/III NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CYGANERII 20-24
W TYCHACH OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZAGOSPODAROWANIE (ADAPTACJĘ) CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. CYGANERII 22 – POWIERZCHNIA CAŁKOWITA OKOŁO 160 M2
Z PRZEZNACZENIEM NA SAMODZIELNY LOKAL MIESZKALNY,
BEZ KONIECZNOŚCI POZOSTAWIENIA NIEZABUDOWANEJ CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI DO DYSPOZYCJI POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 29.09.2017 r.
do godziny 12:00 pisemnej oferty w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach przy ul. Filaretów 31 (pokój nr 15 – Sekretariat).
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
„Oferta na zagospodarowanie (adaptację) części wspólnej nieruchomości
przy ul. Cyganerii 20-24. Nie otwierać.”
2. Oferta powinna wskazywać: a) JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ (NETTO) ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z ZABUDOWĄ: w kwocie nie mniejszej niż 15 000,00 zł (do opłaty zostanie doliczony stosowny podatek VAT).
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 52/III ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA KONKURSU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
© MZBM Tychy Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 Created by Krzysztof Klekot