Kontrast : Kontrast normalny Kontrast biało czarny Kontrast czarno żółty Kontrast żółto czarny    Czcionka: Czcionika rozmiar zwykły Czcionika rozmiar większy Czcionika rozmiar największy

Informacja o saldzie opłat


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, informuje o możliwości otrzymywania drogą elektroniczną salda opłat na koniec każdego miesiąca, z tytułu zajmowanego lokalu przez Właściciela/Najemcę. Osoby ( Właściciel / Główny Najemca lokalu ) zainteresowane możliwością uzyskania informacji w postaci elektronicznej, winny zgłosić się do siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców wraz z kartą opłat i dowodem osobistym, celem wypełnienia formularza zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

Informacje będą przesyłane w cyklu miesięcznym po zamknięciu porzedniego miesiąca obliczeniowego.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach informuje, iż saldo opłat dostarczane drogą elektroniczną w formie comiesięcznego e-mail'a jest tylko uzupełnieniem informacji dostarczanych do klientów MZBM Tychy w formie papierowej.
Wszelkie rozliczenia, zawiadomienia nadal będą dostarczane tradycyjnie w formie wydruku komputerowego i stanowić będą podstawę wnoszenia opłat w zakresie wysokości
oraz terminów.
Opłata miesięczna z tytułu lokalu winna być wnoszona na podstawie ostatniego zawiadomienia bez wcześniejszego powiadamiania w terminach określonych
w/w dokumentach.
© MZBM Tychy Wszelkie prawa zastrzeżone 2015 Created by Krzysztof Klekot