Strona główna


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach administruje częścią wspólną nieruchomości będących własnością  272 wspólnot mieszkaniowych oraz zarządza majątkiem Miasta Tychy będącym w dyspozycji zakładu.

Wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe są zarządzane przez zarządy wybrane na zebraniach właścicieli. 

W stosunku do najemców lokali gminnych stanowiących własność Miasta Tychy MZBM pełni rolę wynajmującego. W 11 nieruchomościach z udziałem Gminy funkcję Administratora pełnią inne podmioty ( LOKUM, prywatny zarządca ).

 

Ogółem liczba administrowanych lokali na dzień 30.06.2017 r.

wynosi:                                                                                                     13 576 

w tym:

stanowiących własność Miasta Tychy:                                     5 488                         

 

- mieszkalnych                                                                                        5 104                        

  w tym : lokale socjalne                                                                         517                 

                                                   

- użytkowych                                                                                               281

               w tym :   lokale NZOZ                                                                     5

                           „Balbina Centrum” ul. Barona 30                               85

                             inny administrator                                                            4

- schrony                                                                                                           94                            

- garaże , boksy                                                                                                9

      

stanowiących własność prywatną:                                             7 656

- mieszkalnych                                                                                         7 390

- użytkowych                                                                                                246

- garaże                                                                                                             20

 

stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych

– powstałych między innymi w wyniku adaptacji części wspólnych

(strychów, klatek schodowych)                                                          432                                                             

- mieszkalnych                                                                                           124

- użytkowych                                                                                               181

 - garaży i boksów                                                                                     127

 

 

LP. POWIERZCHNIA STAN NA DZIEŃ 30.06.2017 r. m2
1 Własność Miasta Tychy 275 669
  *lokali  mieszkalnych gminnych 218 032
    w tym:  
        mieszkania socjalne 17 038
        inny administrator 3 837
  * lokali użytkowych gminnych 49 021
    w tym:  
       inny administrator 563
  * placówek służby zdrowia 3 829
  * schrony 4 495
  * garaże 292
2 Trwały Zarząd w m2 4 655
  * lokal Filaretów 31 4 029
  * lokal Budowlanych 41 626
Razem własność Miasta Tychy 280 324
3 Własność prywatna 377 456
  * lokali mieszkalnych własnościowych 356 047
  * lokali użytkowych własnościowych 21 409
4 Współwłasność 7 983
  * lokali mieszkalnych,użytkowych-współ. 7 983
5 Ogółem powierzchnia 665 763
6 Grunty 762 925