Przekwalifikowanie zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przekwalifikowanie lokali pełnostandardowych na lokale socjalne, może nastąpić po zasięgnięciu opinii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i  dotyczy sytuacji, gdy w lokalu zamieszkuje osoba bądź osoby:

1) którym została wypowiedziana umowa najmu ,

2) które na mocy wyroku orzekającego eksmisję powinny otrzymać lokal socjalny powierzchni większej lub równorzędnej jak dotychczas zajmowany,

3) w stosunku do których sąd nie orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego.

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 0050/8/15 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 7 stycznia 2015r  w sprawie określenia zasad wydzielania z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne.