Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Natomiast podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty.

Jak widać Gmina Miasta Tychy proponuje wiele możliwości wyjścia z trudnej sytuacji dla osób, które tego potrzebują.

Szczegółowych informacji o kryteriach i wymogach, które należy spełnić, aby skorzystać z wyżej wymienionej pomocy udzielają właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców MZBM Tychy:

ROM nr I        (32) 227-31-32

ROM nr II       (32) 227-29-24

ROM nr III      (32) 227-31-37

ROM nr IV     (32) 227-22-02

ROM nr V      (32) 227-75-34

 

w godzinach urzędowania:

- poniedziałek od 7:00 do 17:00

- wtorek – czwartek od 7:00 do 15:00

- piątek od 7:00 do 13:00