Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mzbm.tychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., które mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Są to np. skany dokumentów w formacie PDF. Dokładamy starań aby taką dostępność uzyskać.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter informacyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, pracujemy jednak nad uzyskaniem dostępności również w tym zakresie.
  • Zamieszczone mapy nie są dostępne cyfrowo.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • tryb kontrastowy,
  • widoczny wzmocniony fokus.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kacper Zawisza, dostepnosc@mzbm.tychy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 227 40 91 wew. 160. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, tel. 32 227 40 91. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminy Miasta Tychy – Dyrekcja MZBM, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy

Budynek posiada jedno wejście – główne od strony wschodniej jednoskrzydłowe. Wejścia umiejscowione powyżej poziomu „0” ze schodami od strony północnej i wschodniej z długim spocznikiem. Brak możliwości wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przylega bezpośrednio parking. Istnieje możliwość podjazdu do budynku. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i pomieszczeń WC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej NR 19/I „ARKA” – ROM I MZBM, ul. Arkadowa 9c, 43-100 Tychy

Budynek posiada jedno wejście – główne od strony południowo - zachodniej jednoskrzydłowe. Wejścia umiejscowione na poziomie „0”. Za wejściem w budynku znajduje się wąski spocznik oraz schody prowadzące do biur. Brak możliwości wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych. Do budynku nie przylega bezpośrednio parking. Istnieje możliwość bliskiego podjazdu do budynku. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i pomieszczeń WC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Budynek Gminy Miasta Tychy – ROM II/V MZBM, ul. Budowlanych 41, 43-100 Tychy

Budynek posiada jednoskrzydłowe wejścia do Biura Obsługi Klienta, kasy i administracji ROM II i V od strony południowo - zachodniej. Wejścia umiejscowione na poziomie „0” z jedną stopnicą. Na parterze znajduje się BOK, kasa i ubikacja przystosowana do osób niepełnosprawnych. Do poszczególnych administracji prowadzą schody. Brak możliwości wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych na poziom I. Do budynku przylega bezpośrednio parking. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego. Istnieje możliwość bezpośredniego podjazdu do budynku. Z uwagi na znajdujący się przed budynkiem szlaban, należy wcześniej poinformować pracownika administracji ROM II, tel. kontaktowy: (32) 227-29-24 lub ROM V, tel. kontaktowy: (32) 227-75-34. Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku i pomieszczeń WC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej NR 17/III – ROM III MZBM, ul. Cyganerii 43, 43-100 Tychy

Budynek posiada jedno wejścia do administracji ROM III – jednoskrzydłowe. Wejście znajduje się od strony południowo - zachodniej i umiejscowione jest na poziomie „0”. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta, biura administracyjne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przylega bezpośrednio parking. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windy. Do budynku i pomieszczeń WC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej NR 21/IV – ROM IV MZBM, al. Niepodległości 76, 43-100 Tychy

Budynek posiada trzy wejścia – dwa z przeznaczeniem do klatek schodowych dla części mieszkalnej, a trzecie jednoskrzydłowe do administracji ROM IV. Wejścia znajdują się od strony północno – zachodniej i umiejscowione są na kilkudziesięciu centymetrowym podwyższeniu do którego prowadzą z lewej i prawej strony schody oraz po środku pochylnia. Na parterze znajduje się BOK, biura administracyjne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przylega bezpośrednio parking. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windy – tylko dla części mieszkalnej. Do budynku i pomieszczeń WC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...