21 maja 2018 12:04

Powołany na podstawie zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach z dnia 21 kwietnia 1953 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych administruje powstałymi kolejno osiedlami miasta:
- osiedle A - rok 1951
- osiedle B - lata 1956 – 1959
- osiedle C - lata 1960 – 1962
- osiedle D - rok 1961
- osiedle E - lata 1959 - 1964
- osiedle F - lata 1965 – 1969
- 1951 rozpoczęcie praz związanych z budową nowego miasta w sąsiedztwie 
i na terenie starej osady Tychy
- 1952 w dniu 1 maja pierwsi lokatorzy otrzymują klucze do swoich mieszkań
- 1953 w czerwcu na osiedlu A mieszka około 3000 mieszkańców


Dynamiczny rozwój miasta Tychy spowodował, iż ówczesne władze powierzyły zadania gospodarki komunalnej na terenie miasta do realizacji następującym przedsiębiorstwom:
• Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 
powołany 21 kwietnia 1953r.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej , działające od 1 stycznia 1954r.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze, powołane 26 października 1960r.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, wyodrębnione z dniem 1 stycznia 1964r. z MPGK
• Zarząd Zieleni Miejskiej, powołany 1 stycznia 1962r.
• Miejski Zarząd Ulic i Mostów , powołany 1 stycznia 1969 na miejsce działającej od 1959r. Miejskiej Służby Drogowej 
Na przestrzeni lat dynamicznie rozwijało się miasto i zmieniał się sam MZBM, dostosowując swoją działalność do nowych potrzeb, oczekiwań mieszkańców.


Według wspomnień byłych pracowników MZBM Dyrekcja Zakładu miała swą siedzibę w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Budowlanych 35.

Pierwsza siedziba ADM znajdowała się przy ul. Arkadowej 1.

W 1966 roku MZBM zarządzał 392 nieruchomościami i zatrudniał 294 pracowników.

W 1971 roku Dyrekcja MZBM zostaje przeniesiona do nowego budynku przy ul. Filaretów 31.

W 1972 roku było 6 Administracji Domów Mieszkalnych

ADM I – osiedle A z siedzibą przy ówczesnej ul. Pstrowskiego 
(obecnie Arkadowa)
ADM II – osiedle B z siedzibą przy ul. Budowlanych
ADM III – fragment osiedli C i B, z siedziba przy ul. Budowlanych
ADM IV – osiedle C, z siedzibą przy ul. Cyganerii
ADM V – osiedle E , z siedzibą przy ówczesnej al. Rewolucji 
(obecnie Niepodległości)
ADM VI – osiedla D i F, z siedzibą przy ówczesnej al. Rewolucji 
(obecnie Niepodległości )

W 1972 roku Zakład Remontowy został przeniesiony z ul. Budowlanych na ul. Filaretów,

W latach 1974-1975 nastąpiła reorganizacja ADM-ów, zmieniono nazwę na Rejon Obsługi Mieszkańców , zmniejszono ich ilość do 5 a zarazem zwiększono obszar działania o osiedle H jako administracja zlecona zasobami kopalń Wesoła (wówczas Lenin) i Ziemowit oraz FSM.


W miarę rozwoju miasta struktury MZBM były dostosowywane do aktualnie panujących warunków oraz zadań, które miasto zamierzało zrealizować.
Lata 70-te to okres kiedy MZBM zarządzał największym zasobem nieruchomości. I tak w 1975 roku zarządzał nieruchomościami w Lędzinach, Bieruniu, Bojszowach, Wyrach.
W tym czasie do zadań Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach należało głównie administracja zasobami lokalowi będącymi w gestii Urzędu Miejskiego. Działalność ta polega na utrzymaniu we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym administrowanych obiektów.
Poza tym MZBM prowadzi działalność pomocniczą, obejmującą remonty bieżące i usługi lokatorskie.
Zadania te wykonywane są przez własny zakład remontowy oraz konserwatorów Administracji Domów Mieszkalnych.


W 1989 roku MZBM jako przedsiębiorstwo, działające w oparciu o odpowiednie przepisy posiadało następującą strukturę organizacyjną:

• Zarząd
• Rejony Obsługi Mieszkańców ( I-VI )
• Zakłady pomocnicze
• Magazyn centralny


Na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz o pracownikach samorządowych Uchwałą Rady Miejskiej w Tychach nr XV/183/91 z dnia 19.12.1991r. Przedsiębiorstwo Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach zostało przekształcone z dniem 01.01.1992r. w zakład budżetowy. 

W wyniku przekształceń ustrojowych w Polsce, zmiany wprowadzono również w MZBM. 
• Na podstawie uchwały Rady Miasta Tychy MZBM z przedsiębiorstwa utworzono Zakład Budżetowy. 
• Przeprowadzono przekształcenia polegające na rozdzieleniu funkcji zarządzania od wykonywania prac remontowych. 
• Powstały niezależne firmy świadczące usługi w zakresie remontowo-budowlanym, utrzymywania czystości i porządku. Firmy przejęły pracowników działu remontowo-budowlanego, konserwatorów, sprzątaczek.

W 1995 roku powstały pierwsze wspólnoty mieszkaniowe. Pierwsze zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 4/II nieruchomości przy ul. Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8, odbyło się w dniu 27 lutego 1995r. Na dzień dzisiejszy MZBM administruje jest 272 wspólnotami mieszkaniowymi.

W roku 2009 MZBM wdrożył system zarządzania jakością – ISO.
Stąd też długofalową strategią rozwoju Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach jest zapewnienie poprzez System Zarządzania Jakością coraz lepszego świadczenia usług w zakresie zarządzania i administrowania zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, ciągłe podnoszenie jakości obsługi mieszkańców, obniżanie kosztów eksploatacji i wzrost wykonawstwa remontów administrowanych nieruchomości.


Według stanu na dzień 31.12.2012r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Zakład Budżetowy w Tychach administruje 317 nieruchomościami, w tym: 
• 45 nieruchomości stanowi własność Miasta Tychy 
• 272 nieruchomości stanowi własność wspólnot mieszkaniowych, w tym 267 gdzie Miasto Tychy jest współwłaścicielem.

Powierzchnia użytkowa administrowanych nieruchomości wynosi 646 558 m2 
w tym: 285 612 m2 stanowi własność Miasta Tychy.

Zarządza majątkiem gminy o wartości księgowej około 371 mln zł.


Na przestrzeni lat MZBM oprócz zarządzania nieruchomościami zajmował się szeregiem prac, które powierzało mu miasto Tychy do realizacji. 

Były to m.in. :
• w latach 1961-62 budowa murku oporowego przy jeziorze Paprocańskim, który istnieje do dziś,
• w latach 60-tych remont 226 budynków spośród 344 wybudowanych,
• w połowie lat 70-tych uczestnictwo w budowie basenu przy ul. Edukacji,
• w latach 1985-86 uczestnictwo w budowie Lodowiska,
• uczestnictwo w przebudowie nieruchomości przy ul. Budowlanych 33, w celu przystosowania budynku dla Sądu Rejonowego w Tychach,
• w latach 1986-87 wybudowano ośrodek wczasowy w Dźwirzynie, który w ówczesnych czasach był postrzegany jako majstersztyk organizacyjny i techniczny


W ramach inwestycji przeprowadzonych od roku 2001 uzyskano 660 miejsc parkingowych oraz uporządkowano i zagospodarowano ok. 4,5 ha powierzchni chodników, parkingów i dróg dojazdowych.

Koszt tych działań wyniósł ok. 10 mln zł.

Od roku 2000 do 2012 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przeprowadził działania termomodernizacyjne ponad 130 budynków wielorodzinnych za łączną kwotę 48,1 mln zł., tj. ok. 12 budynków rocznie za średnią wartość inwestycji ok. 4,5 mln zł rocznie.

Według stanu na dzień 30.06.2017r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Zakład Budżetowy w Tychach

zarządza majątkiem gminy o wartości księgowej około 522 mln zł.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...