Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasto Tychy realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach”

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 31 października 2017r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz  infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”

Cel projektu:

  • Zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych) na terenie Miasta Tychy.
  • Umożliwienie adaptacji budynku na Centrum Usług Społecznościowych oraz trzy mieszkania chronione
  • Udostępnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działań pozainwestycyjnych (praca socjalna)
  • Zwiększenie podaży usług społecznych i mieszkań chronionych w mieście
  • Wsparcie działalności NGO
  • Stworzenie warunków pracy sektora NGO na rzecz osób starszych
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do realizacji celów społecznych
  • Podniesienie atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania
  • Wzrost komfortu życia tyskich seniorów

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 07.11.2016 r
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2019 r

Całkowity koszt projektu: 5 366 367,55 zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 4 084 790,51 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 3 472 071,94 zł

Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane
z interpretacją jak również nieprawidłowości oraz nadużycia finansowe należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: fundusze@mzbm.tychy.pl

 Zdjęcie przedstawia budynek Centrum Usług Społecznościowych po kompleksowej termomodernizacji.

Zdjęcie przedstawia budynek Centrum Usług Społecznościowych po kompleksowej termomodernizacji.

Zdjęcie przedstawia budynek Centrum Usług Społecznościowych po kompleksowej termomodernizacji.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...