Gmina Miasto Tychy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Regionalny pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych
w Tychach”

 

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 31 października 2017r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz  infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”

 

Cel projektu:

 

  • Zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych) na terenie Miasta Tychy.
  • Umożliwienie adaptacji budynku na Centrum Usług Społecznościowych oraz trzy mieszkania chronione
  • Udostępnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działań pozainwestycyjnych (praca socjalna)
  • Zwiększenie podaży usług społecznych i mieszkań chronionych w mieście
  • Wsparcie działalności NGO
  • Stworzenie warunków pracy sektora NGO na rzecz osób starszych
  • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do realizacji celów społecznych
  • Podniesienie atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania
  • Wzrost komfortu życia tyskich seniorów

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 07.11.2016 r
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2019 r

 

Całkowity koszt projektu: 5 083 047,22 zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 4 500 368,22 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 3 825 312,99 zł

 

Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane
z interpretacją jak  również nieprawidłowości oraz nadużycia finansowe należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:     fundusze@mzbm.tychy.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...