1 lutego 2022 10:15

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe.

Budynek wielorodzinny objęty projektem położony jest przy ul. Katowickiej 145 w północnej części miasta - dzielnicy Czułów. Projekt zakłada głęboką modernizację energetyczną budynku mieszkalnego, prowadzącą do znacznych dla miasta i regionu oszczędności energii. Inwestycja jest korzystna dla środowiska (ogranicza emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń), gospodarki (zwiększa bezpieczeństwo energetyczne) i społeczeństwa (zapobiega ubóstwu energetycznemu). Wpływa na poprawę standardu zamieszkania w mieście.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów,

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

  • wymianę konstrukcji dachu,

  • wymianę źródeł ciepła,

  • wykonanie instalacji C.O. i C.W.U

  • wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia części wspólnych z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych,

  • przebudowę i zmianę użytkowania lokalu usługowego na 2 lokale mieszkalne, w tym dla osób o szczególnych potrzebach,

  • modernizację lokali mieszkalnych, klatek schodowych i strefy wejściowej do budynku

  • zagospodarowanie terenu przyległego z wyznaczeniem strefy wypoczynkowej (rekreacyjnej).

Ponadto, planowane jest wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, zbierającego wody gruntowe oraz ujęcie wód opadowych z dachu i magazynowanie ich w zbiorniku bezodpływowym, który będzie wykorzystywany do podlewania roślinności na terenie przyległym oraz będzie pełnił funkcję zbiornika ppoż.

Rezultat inwestycji będzie dostępny dla wszystkich osób, w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inwestycja ma na celu zmianę sposobu użytkowania części budynku, która ułatwi dostęp bez barier architektonicznych dla użytkowników lokali, w których planowana jest zmiana sposobu użytkowania.

Termin realizacji: 2021-2022

Wartość projektu: 2 000 000 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 000 000  PLN

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...