24 października 2018 13:12

 Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miasto Tychy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Regionalny pn.: „Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach – budynki: 223, 225, 227, 229, 231.”

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 17 sierpnia 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”

Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Cel projektu:

Renowacja budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń, tj.:

  • obniżenie emisji CO 2 i P10
  • obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej.

poprzez m. in.: ocieplenie ścian zewnętrznych z zachowaniem walorów architektonicznych budynków, likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem gazowym (dwufunkcyjne kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania), wymianę okien w lokalach oraz oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 27.05.2015r.

Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2020r.

Całkowity koszt projektu: 4 779 546,83 zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 3 568 998,09 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 3 033 648,38zł

Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane
z interpretacją jak  również nieprawidłowości oraz nadużycia finansowe należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: fundusze@mzbm.tychy.pl


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...