W ramach zadania przebudowano dawny budynek szkoły zawodowej, gdzie utworzono Centrum Usług Społecznościowych, wydzielono mieszkania chronione oraz lokale komunalne, wykonano termomodernizację budynku użyteczności Publicznej przy ul. Edukacji 11A oraz zagospodarowano teren wokół budynków.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 10,3 miliona zł i finansowana była ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Społecznego, środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Gminy Miasta Tychy

1. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCHCentrum Usług Społecznościowych  utworzono w ramach przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku, który w przeszłości służył jako szkoła zawodowa. Budynek został poddany kompleksowej termomodernizacji. W ramach zadania wykonano nową strefę wejściową tj. schody zewnętrzne  do budynku oraz pochylnię dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W ramach  zagospodarowania terenu wykonano drewnianą wiatę grillową, siłownię plenerową, kosze na śmieci oraz nasadzenia roślinności. Wewnątrz budynku wykonano dwie klatki schodowe, a byłe sale dydaktyczne dostosowano do potrzeb Centrum Usług Społecznościowych. Na piętrze budynku utworzono trzy mieszkania chronione i pięć lokali komunalnych.

Celami projektu było:

 • Zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych)
  na terenie Miasta Tychy.
 • Adaptacja budynku na Centrum Usług Społecznościowych, mieszkania chronione i komunalne
 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do realizacji celów społecznych
 • Zwiększenie podaży usług społecznych i mieszkań chronionych w mieście
 • Podniesienie atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania
 • Wzrost komfortu życia tyskich seniorów

W budynku, administrowanym przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, działa Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w placówce CUS realizowany był projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach którego prowadzono działalność związaną z pomocą społeczną oraz zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

2. Budynek Użyteczności Publicznej przy ul. Edukacji 11A


W budynku przy ul. Edukacji 11a znajduje się przedszkole i szkoła oraz działa m.in.: Centrum Integracji Społecznej, Klub Seniora, Centrum Wolontariatu oraz pełnione są usługi opiekuńcze i asystenckie. W ramach przeprowadzanych prac budynek przeszedł kompleksową termomodernizację w ramach której:

 • Ocieplono ściany zewnętrzne budynku
 • Wymieniono instalację centralnego ogrzewania
 • Wykonano instalację cieplej wody użytkowej oraz instalacji przeciwpożarowej
 • Rozdzielono instalację elektryczną i układy pomiarowe w części wspólnej
 • Zbudowano zewnętrzną klatkę schodową ewakuacyjną
 • Wykonano nowe pokrycie dachu
 • Odnowiono schody zewnętrzne

 

 3. Zagospodarowanie terenu


Dopełnieniem całości przedsięwzięcia było zagospodarowanie terenu przyległego do zabudowy. Wykonano nowe chodniki oraz altanę śmietnikową. Stworzono strefę rekreacji i wypoczynku. Zamontowano elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, a całość uzupełniły nasadzenia roślinności i trawniki. Kolorowe elementy nowej elewacji przykuwają wzrok, a okolica po przeprowadzonych inwestycjach tętni życiem. Budynki oraz okolica zmieniły się nie do poznania.

Przeprowadzone prace w obrębie budynków pozytywnie wpłynęły na środowisko, zagospodarowany teren dodał uroku okolicy, służąc ogólnemu dobru wszystkich mieszkańców Tychów oraz okolic.

Zdjęcia inwestycji:

fot. Mariusz Ślączka

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...