21 kwietnia 2023 8:01

Dwa lata po uzyskaniu przez Tychy praw miejskich, 21 kwietnia 1953 roku na podstawie zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach powołane zostało Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, którego pierwszym Dyrektorem został Jan Mrozek.

Wejście do budynku Dyrekcji, ul. Filaretów 31. Lata 70.


 fot. archiwum prywatne

Nieruchomości którymi administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zlokalizowane są na terenie całego miasta. Przede wszystkim na osiedlach A, B, C, D, E i F, które jako pierwsze powstawały na terenie miasta.

Osiedle A - rok 1951

 

Osiedle B - lata 1956 - 1959

 

Osiedle C - lata 1960 - 1962
oraz
Osiedle E - lata 1959 - 1964


Osiedle D - rok 1961 

 

Osiedle F - lata 1965 - 1969

Od czasu powołania MZBM minęło 70 lat. W miarę rozwoju miasta struktury zakładu ulegały zmianom. Dostosowywane były do aktualnie panujących warunków oraz zadań, które miasto realizowało.

Na początku swojej działałności w latach 60 w MZBM pracowało około 300 pracowników, obecnie zatrudniamy 127 osób. Największe zmiany dotyczące struktury i funkcjonowania MZBM nastąpiły w pierwszej połowie lat 90. Związane były z przekształceniami ustrojowymi w Polsce. Na podstawie uchwały Rady Miasta Tychy MZBM z przedsiębiorstwa utworzono Zakład Budżetowy oraz rozdzielono funkcję zarządzania od wykonywania prac remontowych. Powstały niezależne firmy świadczące usługi w zakresie remontowo-budowlanym, utrzymywania czystości i porządku. Firmy przyjęły pracowników fizycznych zakładu (pracowników budowlanych, konserwatorów i sprzątaczki).

W 1995 roku w związku z wejściem w życie ustawy o własności lokali, w obrębie zasobu gminnego powstały pierwsze wspólnoty mieszkaniowe.
Istotną datą na kartach historii MZBM jest dzień 27 lutego 1995 roku, kiedy to odbyło się pierwsze zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej nr 4/II, nieruchomości przy ul. Batorego 15-26, ul. Bibliotecznej 19-23 oraz ul. Bocheńskiego 6-8.

Obecnie MZBM administruje 266 nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, spośród których gmina jest współwłaścicielem 261 nieruchomości oraz mieszkaniowym i niemieszkaniowym zasobem gminy.

Według stanu na 31.12.2022 administrowany zasób stanowiły:

  • 266 budynków wspólnot mieszkaniowych/lokalowych
  • 50 gminnych budynków mieszkalnych
  • 33 budynki niemieszkalne (m.in. Mediateka, Andromeda, Teatr Mały, Balbina Centrum, Dworzec PKP)
  • 4 837 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gmin o powierzchni 204 119 m2, w tym 472 lokale przeznaczone na najem socjalny o łącznej powierzchni 15 563 m2 oraz 7 639 lokali mieszkalnych stanowiących własność prywatną lub współwłasność wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 366 574 m2
  • 298 gminne lokale niemieszkalne o powierzchni 55 444 m2 oraz 604 lokale stanowiące własność prywatną lub współwłaność wspólnot mieszkaniowych o powierzchni 24 164,00 m2
  • grunty gminne (miedzyblocza) o powierzchni 74,10 ha.

Każdego roku zasób MZBM ulega zmianie, w związku ze sprzedażą lokali, a także przejmowaniem lub powstawaniem nowych.

 

Oprócz budynków mieszkalnych administrujemy również obiektami użyteczności publicznej

 

Budynek przy placu Wolności 1, w którym mieści się siedziba Muzeum Miejskiego w Tychach

 

Pasaż kultury „Andromeda”

 

Mediateka, w której znajduje się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz AUKSO – orkiestry kameralnej miasta Tychy. Jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie naszego miasta.

 

Budynek w którym znajduje się siedziba Miejskiego Centrum Kultury – ul. Bohaterów Warszawy 26

 

 

Najważniejsze realizacje ostatnich lat:

 

Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Katowickiej 145

 

Renowacja zabytkowych budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209

 

Termomodernizacja budynku przy ul. Edukacji 11a oraz Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji 11

 

Termomodernizacja oraz zagospodarowanie terenu dzielnicy Osada

 

Zagospodarowanie podwórka między ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda

 

Zagospodarowanie podwórka między ul. Cichą, Czarnieckiego i aleją Bielską

 

Corocznie MZBM wykonuje remont ok. 110 lokali mieszkalnych tzw. wolnostanów, które przekazywane są do zasiedlenia przez osoby oczekujące na przydział mieszkania.

 

Obecnie realizowana jest termomodernizacja budynku Teatru Małego wraz z przebudową jego wnętrza i zagospodarowaniem sąsiadującego terenu. 

 

Kolejne podjęte przez MZBM wyzwania na najbliższe lata to przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II po dawnej siedzibie Telekomunikacji Polskiej S.A., budynku przy ul. Jagodowej oraz modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Jankowickiej oraz zabytkowej nieruchomości przy ul. Katowickiej 104

 

Zabytkowy budynek przy ul. Katowickiej 104

 

---------------------

fot. Mariusz Ślączka

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...