O G Ł O S Z E N I E

 Działając na podstawie art. 20 i art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, tj.) oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) zgodnie z Decyzją Nr GL.RZT.070.2.18.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach informuje, że z dniem 17.10.2019 r. stawka opłaty zaliczkowej za:

1. dostarczenie wody do lokali mieszkalnych wynosi: 6,02 zł/m3

2. dostarczenie wody do lokali użytkowych wynosi: 5,57 zł/m3  +  podatek VAT

Jednocześnie zawiadamiamy, że w związku ze zmianą ceny zostaną przeprowadzone odczyty wodomierzy indywidualnych w lokalach.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...